قیمت گل کلم

قیمت گل کلم صادراتی در سال جدید

بهتر است در همه ی وعده های غذایی خود انواع کلم ها و گل های کلم را به کار برده از آن ها بهره ببرید. از گل کلم برای تهیه ی بسیاری ترشیجات نیز بهره گرفته می شود. ق

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید