پخش کاهو رومانو رسمی تازه

بازار پخش کاهو رومانو رسمی تازه چین

در هر گوشه ای از کشور، شرایط آب و هوایی مناسبی برای کاشت سبزیجات و صیفی جات وجود دارد که برخی از کشاورزان کاشت اساسی خود را انواع کاهو از جمله، کاهو رومانو رسمی

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید