کلم بروکلی مریوان

فروش کلی کلم بروکلی کیلویی در مریوان

اگر بخواهیم به یکی از محصولاتی که در سال های اخیر به شدت مورد توجه عموم قرار گرفته است اشاره ای داشته باشیم می توانیم کلم بروکلی را نام ببریم . در واقع این ماده

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید